top of page

Puheterapeutti

PÄIVI RÖNKÄ
HELSINKI
Puheterapiaa Helsingissä

"Puheterapian tavoitteena on mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikointikyky asiakkaalle jokapäiväiseen elämään: kotiin, päivähoitoon, kouluun ja työelämään. Keskeisenä lähtökohtana on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä".

 

(Puheterapeuttiliitto)

Tietoja Minusta

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2000 Helsingin yliopistosta.

 

Työurani alkupuolella olen työskennellyt Kuuloliitossa (puheterapeuttina ja Aikuisten kurssitoiminnan / Kuulokeskuksen johtajana) sekä kouluttajana yrityssektorilla (äänenkäyttö, vuorovaikutus, esiintymistaidot)

 

Vuodesta 2008 olen toiminut päätoimisena ammatinharjoittajana Kelan palvelutuottajana lasten ja nuorten parissa. Pidän ammattitaitoani yllä seuraamalla puheterapia-alan kehitystä ja osallistumalla vuosittain täydennyskoulutuksiin.

 

Teen puheterapiaa suomen kielellä, ohjaus voi tapahtua myös englanniksi. Myös tulkin käyttö ohjaustilanteissa on tuttua.

Tietoja minusta

Linkkejä

Linkkejä

Hyödyllisiä linkkejä

www.kela.fi
tietoa Kelan etuuksista ja esim. puheterapian palvelukuvaus

https://julkiterhikki.valvira.fi
luettelo laillistetuista puheterapeuteista

www.puheterapeuttiliitto.fi
tietoa puheterapiasta, luettelo yksityistä puheterapeuteista maakunnittain

www.aivoliitto.fi
tietoa kielellisestä erityisvaikeudesta (SLI) ja kehityksellisestä kielihäiriöstä (DLD) ja mm. vertaistuesta

www.kehitysvammaliitto.fi

www.autismiliitto.fi

www.papunet.net
tietoa puhevammaisuudesta ja esim. kuvien ja viittomien käytöstä puheilmaisun tukena

www.viitotturakkaus.fi
kuvallista materiaalia esim. vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehityksen tueksi

www.terapiapsi.fi
sivuille koottu tietoa sovelluksista, joita hyödyntää kuntoutuksessa ja arjessa

1024x350.png
Ota yhteyttä
Yhteystiedot

Tmi Puheääni

Päivi Rönkä

Sturenkatu 29 D 57 00510 Helsinki

puh. 040 823 3311

Ota yhteyttä

Viesti on toimitettu eteenpäin, kiitos.

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

 

Klikkaa rekisteriselosteeseen

Puheterapiaa Helsingissä

Olen laillistettu puheterapeutti (FM) ja tarjoan puheterapiapalveluita Helsingissä ja Vantaalla. Tällä hetkellä asiakkaani ovat pääasiassa itä-Helsingin alueella.

 

Työni lähtökohtana on hyvä yhteistyö asiakkaan, hänen perheensä ja lähiympäristön kanssa. Jokainen lapsi ja perhe on erilainen, joten myös jokainen puheterapiaprosessi on erilainen.

Puheterapia toteutuu asiakkaan arkiympäristöissä, lähinnä päiväkodeissa, kouluissa tai kotona. Asiakkaat tulevat minulle useinmiten maksusitoumuksella Kelan kustantamana. Tällä hetkellä työskentelen lähinnä lasten ja nuorten kanssa, joilla on kielellinen erityisvaikeus (SLI) tai kehityksellinen kielihäiriö (LDL), autisminkirjon häiriö, laaja-alainen tai monimuotinen kehityksen poikkeama tai kehitysvamma. Näihin liittyen pulmia voi olla esim. puheen tuotossa tai ymmärtämisessä,sananlöytämisessä, kieliopin hallinnassa, kerronnassa, vuorovaikutuksessa tai leikkitaidoissa.

 

Työmuotoina yksilöterapian lisäksi voivat olla perheen ja lähiympäristön ohjaus ja konsultointi. Teen puheterapiaa suomen kielellä, ohjaus voi tapahtua myös englanniksi. Myös tulkin käyttö ohjaustilanteissa on tuttua.

Ota yhteyttä

Tmi Puheääni

Päivi Rönkä

Sturenkatu 29 D 57 00510 Helsinki

puh. 040 823 3311

bottom of page